Anarşist antropolojinin en önemli isimlerinden Brian Morris’in uzun yıllara yayılan makalelerinden oluşan bu derleme antropoloji, ekoloji ve anarşizm arasındaki yakın bağlar üzerinden hem insan öznesinin toplum ve doğayla ilişkisini hem de anarşizmin düşünsel ve politik düzlemde ortaya çıkış biçimlerini inceliyor.


Morris yardımlaşma, medeniyet, karşılıklılık, hâkimiyet, maneviyat, bireycilik, kimlik gibi insan öznesinin toplum ve doğayla ilişkisinin temel meselelerini avcı toplayıcı toplumlardan günümüze dek ele alırken sosyal bilimlerin farklı alanlarından konuyla ilgili belli başlı tartışmaları ve yapıtaşı metinleri analiz ediyor.


“Brian Morris’in derin ekolojiyi hedef alan sıradışı eleştirisine ekleyebileceğim çok az şey var… İsabetli olduğu kadar içgörülü… Yazılarını eğitici bir deneyim olarak gördüm.” 

Murray Bookchin


KİTAPTAN ALINTILAR


“Şu an bir ‘kriz’ veya epistemolojik ‘kargaşa’ diyebileceğimiz bir dönemden geçiyoruz. Çünkü postmodernizm başka kültürleri araştırmanın meşruluğunu sorgulayarak antropolojinin üzerinde yükseldiği temelleri ciddi biçimde sarsmıştır.”


“Spiritüalizm hangi türde olursa olsun (teizm, çoktanrıcılık, animizm, mistisizm) ‘katı’ ve dogmatik şekilde laiklik ve ekoloji karşıtı bir ontolojiyi beraberinde getirir.”


“İktidar nüfuz anlamına gelebilir; örneğin para ödülleri ya da mantıklı savlarla veya kişinin itibarının da yardımıyla onu ikna etmekte olduğu gibi. İktidar zorlama, yani ima yoluyla ya da açıktan zarar verme tehdidi anlamına da gelebilir. Ancak şu kesindir ki iktidar her tür toplumsal grubun bünyesinde bulunur. Bu nedenle anarşistlerin sorduğu soru düzen ve yapının var olup olmaması hakkında değil, ne tür bir toplumsal düzenin var olması ve böyle bir toplumun kaynaklarının ne olması gerektiği hakkındadır. Aynı şekilde anarşistler iktidarı yok etmeyi amaçlayan hayalperestler de değildir; insanlık halinin özünde iktidarın olduğunu bilirler.”


“Mevcut ekolojik krizle ilgili dikkat çekici olan, bu krizin daima dini bir metafizik üzerinden yorumlanmasıdır. Buradan hareketle çevre sorunları adeta bir kıyametle yüz yüzeymişiz gibi anlatılır. Bu mahşer günü senaryosunda, insanların doğaları gereği çevreye karşı yıkıcı oldukları fikri ilk günahın yeni bir yorumu olarak aktarılır. (…) Müdahale etmemiz gereken ciddi ekolojik sorunların olduğu

elbette doğrudur. Ancak felaket tellallığının ötesine geçmeyen kıyamet senaryolarına gerek yoktur.”


ANTROPOLOJİ, EKOLOJİ ve ANARŞİZM HAKKINDA


“Birçok yeni fikirle dolu fevkalade özgün bir eser. Antropoloji, çevresel düşünce ve anarşizme büyük katkı yapan makaleler toplamı olan bu kitabı büyük bir ilgi ve hayranlıkla okudum.”

Andrej Grubačić

 

“‘Anarşist antropoloji’ yokken Brian Morris vardı. Bu derleme, en beklemediğiniz yerde anarşist perspektifi devreye sokan korkusuz bir öncünün çalışmasını gözler önüne seriyor.” 

Gabriel Kuhn


“Brian Morris’in derin ekolojiyi hedef alan sıradışı eleştirisine ekleyebileceğim çok az şey var… İsabetli olduğu kadar içgörülü… Yazılarını eğitici bir deneyim olarak gördüm.” 

Murray Bookchin

Türkçesi: Baran Karsak |

Yayıma Hazırlayan: Arif Yıldız |

Son Okuma: Çiğdem Artık |

Kapak Tasarım: Deniz Akkol |

Kapak Türü: Ciltsiz |

Kâğıt Türü: Kitap Kağıdı |

Basım Bilgisi: 1. Baskı |

Basım Tarihi: March 2018 |

Sayfa Sayısı: 328 |

Boyut: 13,5 cm x 19,5 cm |

ISBN: 9786055029722 |

Tür: |

Yazar

Brian Morris

Brian Morris

Brian Morris Goldsmiths College Antropoloji Bölümü'nde emeritus profesördür. Doktora eğitimini London School of Eonomics and Political Science'da sosyal antropoloji alanında yapmıştır. Ekoloji, botanik, felsefe, tarih, din, antropoloji, etnobiyoloji ve sosyal anarşizm üzerine kitapları ve makaleleri vardır. Anarşist düşüncenin ortaya çıktığı 1960'ların ortalarından itibaren politik çalışmalarda ve protestolarda aktif olarak yer almıştır. Daha önce yayımlanan kitapları arasında The Anarchist Geographer: An Introduction to the Life of Peter Kropotkin, Kropotkin: The Politics of Community, Ecology and Anarchism: Essays and Reviews on Contemporary Thought ve Bakunin: The Philosophy

of Freedom yer almaktadır.

Çevirmen

Baran Karsak

“Antropoloji Ekoloji ve Anarşizm” kitabını arkadaşlarınla da paylaş