Yazarlar - Damian Sutton ve David Martin-Jones

Damian Sutton ve David Martin-Jones

Yeni Bir Bakışla Deleuze

Damian Sutton Glasgow Sanat Okulu’nda dersler vermektedir. The State of the Real: Aesthetics in the Digital Age kitabının editörlerinden biridir.


David Martin-Jones St Andrews Üniversitesi Film Çalışmaları Bölümü’nde ders vermektedir. Deleuze, Cinema and National Identity adlı bir kitabı vardır.