Edebiyat Dışı - Felsefe

Modern Avrupa Halkları Tarihi

Köylü ayaklanmalarını, fabrika işgallerini, genel grevleri, kadın hareketlerini tarihin motoru olarak kabul eden Pelz, geleneksel anlatının karşısında durarak halkların...

Deleuze: Bir Birey Nasıl Yaşayabilir?

Todd May’in Deleuze incelemesi, gerçekliğin yeni ifade biçimlerini etik, politik ve ontolojik düzeylerde araştıran çarpıcı hamleler yapıyor.

Yürümenin Felsefesi

Yürümek iki mesafe arasında gidip gelmek değil yaratıcı bir eylemdir.

Zamanın Melodisi - Ve zaman öldürmek için pek çok güzel bahane

"Zamanın Melodisi" kayıp zamanı, çalıntı zamanı, öldürülen zamanı ve eylemsizliği el üstünde tutarak hak ettikleri değeri vermeye çalışırken zaman...

Yeni Bir Bakışla Baudrillard

Yeni Bir Bakışla Baudrillard bugün görsel sanatlar ve kültür alanında Baudrillard’ın nasıl bir yer işgal ettiğini temsilin doğası nedir...

Yeni Bir Bakışla Derrida

Yeni Bir Bakışla Derrida, Derrida’nın çetrefilli düşüncesini görsel sanatlara ilişkin temel metinler üzerinden yalın bir dille aktararak, eleştirel teoriye...

Yeni Bir Bakışla Deleuze

Birbirinden çok farklı disiplinler bağlamında sürekli yeniden ele alınması gereken Deleuze düşüncesi, bilhassa görsel sanatlardaki yansımaları açısından kültür eleştirisini...

Yeni Bir Bakışla Adorno

Geoff Boucher, toplumsal bütünlüğün karşısında bireyi savunan yıkıcı ironisi ve estetik teorisi ile Adorno’yu bir devrimci olarak yeniden biçimlendiriyor.

Modern Dünyaya Yön Veren 50 Düşünür

Modern Dünyaya Yön Veren 50 Düşünür insanlığın dünyayı daha doğru bir bakışla görmesini sağlayan önemli filozofları bir arada sunarak,...

Yeni Bir Bakışla Heidegger

Barbara Bolt’un bu kitabı Heidegger’e ilgi duyan okura yardımcı olacak özgün bir rehber niteliği taşıyor.