Edebiyat Dışı

Yeni Bir Bakışla Deleuze

Birbirinden çok farklı disiplinler bağlamında sürekli yeniden ele alınması gereken Deleuze düşüncesi, bilhassa görsel sanatlardaki yansımaları açısından kültür eleştirisini...

Günlük Ritüeller - Büyük Eserlerin Yaratıcıları Nasıl Çalışır?

Günlük alışkanlıklarınızın yaratıcı süreç üzerindeki etkisini hiç merak ettiniz mi? Bir rutin belirleyip ona sadık mı kalmalı, yoksa hayatı...

Türkiye Medyasını Anlamak

Bu kitap, medya temsilcileri, akademisyenler, politikacılar ve STK mensuplarına yöneltilen sorularla “Türkiye’de demokrasinin gelişimine katkı sağlayacak bir gazetecilik ve...

Gezi Ruhu ve Politik Teori

Bu kitap olayların gerçekliğini doğrudan sunan bir fotoğraf değil, çıplak gözle görülenlerin gerisindeki ruhu, "Gezi Ruhu"nu yansıtan bir portre...

İşgal Et - İtaatsizlik Üzerine Üç Tez

İşgal Et, Orta Doğu’dan New York, Chicago, Londra, Berlin, Frankfurt, Quebec ve Hong Kong gibi şehirlere uzanan “kamusal alanı...

Latin Amerika – Alternatif Bir Gezi Rehberi

Alternatif rotalar ve öneriler, bu ülkelerin tarihlerine dair bilgiler ve kişisel gözlemlerle bildiğimiz gezi rehberlerinden ayrılan bu kitapla “uzaklardaki”...

Yeşilçam’da Öteki Olmak

Gayrimüslimlere dair toplumsal yapıda nasıl bir algı yaratıldığını, sadece sinemayı değil, aynı zamanda geleneksel gösteri sanatlarını da inceleyerek ortaya...

Seks ve Ceza - Arzuyu Yargılamanın Dört Bin Yıllık Tarihi

Yatak odasından mahkeme salonuna seks hukukunun hayret verici tarihi...

Yeni Bir Bakışla Adorno

Geoff Boucher, toplumsal bütünlüğün karşısında bireyi savunan yıkıcı ironisi ve estetik teorisi ile Adorno’yu bir devrimci olarak yeniden biçimlendiriyor.

Modern Dünyaya Yön Veren 50 Düşünür

Modern Dünyaya Yön Veren 50 Düşünür insanlığın dünyayı daha doğru bir bakışla görmesini sağlayan önemli filozofları bir arada sunarak,...