Edebiyat Dışı

Modern Avrupa Halkları Tarihi

Köylü ayaklanmalarını, fabrika işgallerini, genel grevleri, kadın hareketlerini tarihin motoru olarak kabul eden Pelz, geleneksel anlatının karşısında durarak halkların...

Senden Gayrı Âşık mı Yoktur

20. yüzyıl âşık portreleri

Marcel Duchamp ve İşin Reddi

Zamanı ve dünyayı yaşamanın bambaşka bir yolu olarak tembel eylem!

Göçebe Özneler

Çağdaş Feminist Kuramda Bedenleşme ve Cinsiyet Farkındalığı

Robot Anatomisi

Edebiyat, Sinema ve Kültürel Çalışmalarda Yapay İnsan

Tarihin İnsanları: Kişilikler ve Tarihin Seyri

Tarihe bakarken olaylar örgüsü kadar önemsenmesi gereken bir unsur daha vardır: Bireyler.

Deleuze: Bir Birey Nasıl Yaşayabilir?

Todd May’in Deleuze incelemesi, gerçekliğin yeni ifade biçimlerini etik, politik ve ontolojik düzeylerde araştıran çarpıcı hamleler yapıyor.

Yürümenin Felsefesi

Yürümek iki mesafe arasında gidip gelmek değil yaratıcı bir eylemdir.

Homo Deus - Yarının Kısa Bir Tarihi

"Hayvanlardan Tanrılara Sapiens" kitabıyla insan türünün dünyaya nasıl egemen olduğunu anlatan Harari, "Homo Deus"ta çarpıcı öngörüleriyle yarınımızı ele alıyor.

Zamanın Melodisi - Ve zaman öldürmek için pek çok güzel bahane

"Zamanın Melodisi" kayıp zamanı, çalıntı zamanı, öldürülen zamanı ve eylemsizliği el üstünde tutarak hak ettikleri değeri vermeye çalışırken zaman...